EDELBOX

Een nieuwe partij in self storage Nederland

Sinds 2020 is er in de self storage markt een nieuwe speler bijgekomen: Edelbox. Daar waar de Bouwhuis Groep een sterke focus heeft op investeren in en ontwikkelen van vernieuwende vastgoedconcepten, kwamen zij op de markt met het Edelbox concept voor particulieren, ZZP’ers en ondernemers die op zoek zijn naar opslagruimte of werkruimte. Wij van SC Solutions B.V. mochten hier een mooie bijdrage aan leveren.

 

Opvallende uitstraling

Wat bij de verschillende Edelbox vestigingen in Apeldoorn, Groningen en nu ook Deventer opvalt is de strakke en moderne vormgeving. Zwarte wanden en deuren, mooie lampen en luxe goudaccenten. Tel daarbij op de benamingen van de huurruimten, brons, zilver en goud, en een opvallende uitstraling is geboden.

Van opslagruimte tot werkruimte

Een belangrijk aspect van Edelbox is het bieden van enerzijds opslagruimten voor particulieren en ZZP’ers, maar daarnaast ook werkruimten, voorzien van ledverlichting, verwarming, stroompunten en mogelijkheden voor internet en een eigen postbus. Hiermee biedt Edelbox mogelijkheden aan veel verschillende partijen. Een webshop maar onvoldoende bergruimte thuis? Dan biedt Edelbox de ruimte en het postadres die nodig zijn voor het succesvol worden van de webshop. Een manicure of pedicure, maar niet de beschikking over een geschikte ruimte? Ook dan biedt Edelbox mogelijkheden. De boxen die verhuurd worden, kunnen volledig ingericht worden naar wens.

Toegang en beveiliging uiterst betrouwbaar

Edelbox vindt het van groot belang om haar klanten een goede toegang en veiligheid te bieden. Zij  zochten daarvoor een betrouwbare partner, met hetzelfde motto als Edelbox zelf hanteert bij al haar werkzaamheden: “Eerlijk en betrouwbaar zijn, zeggen wat je doet en doen wat je zegt”. Dit maakte dat zij uitkwamen bij ons, SC Solutions B.V. Zonder veel opscheppen en hoog van de toren blazen, maakt SC Solutions B.V. zichzelf al jaren waar met betrouwbare goed werkende systemen, maatwerk en een op en top service.

  • 24/7 terreinbeveiliging met camerabewaking
  • 24/7 toegangsbeheer met keypad ( waar nodig met slagbomen)
  • Individuele unitbeveiliging, voorzien van alarm
  • Toegangsregistratie op locatie- en unitniveau
  • Een uitstekende service

Wij zijn er trots op voor de laatste twee vestigingen van Edelbox de uitgekozen partij te zijn.

Edelbox Collage.jpg

EDELBOX

A new party in self storage in the Netherlands

Since 2020, a new player has emerged in the self storage market: Edelbox. While the Bouwhuis Groep has a strong focus on investing in and developing innovative real estate concepts, they launched the Edelbox concept for private individuals, freelancers and entrepreneurs looking for storage space or workspace. We at SC Solutions B.V. could make a significant contribution to this.

Striking appearance

What is striking about the various Edelbox locations in Apeldoorn, Groningen and now Deventer is the sleek and modern design. Black walls and doors, beautiful lamps and luxurious gold accents. Add to this the names of the rental spaces, bronze, silver and gold, and a striking appearance is required.

From storage space to workspace

An important aspect of Edelbox is the provision of storage spaces for private individuals and self-employed persons, but also workspaces, equipped with LED lighting, heating, power points and options for internet and their own mailbox. With this, Edelbox offers possibilities to many different parties. A webshop but insufficient storage space at home? Then Edelbox offers the space and the postal address that are necessary for the webshop to become successful. A manicure or pedicure, but you don’t have a suitable space? Even then Edelbox offers possibilities. The boxes that are rented out can be fully furnished according to your wishes.

Extremely reliable access and security

Edelbox considers it very important to offer its customers good access and security. They were looking for a reliable partner for this, with the same motto as Edelbox itself uses in all its activities: “Be honest and reliable, say what you do and do what you say”. This made them come to us, SC Solutions B.V. Without much bragging and blowing high from the tower, SC Solutions B.V. itself has been true for years with reliable, well-functioning systems, customization and top-notch service.

• 24/7 site security with camera surveillance
• 24/7 access control with keypad (where necessary with barriers)
• Individual unit security, equipped with alarm
• Site and unit level access registration
• An excellent service

We are proud to be the chosen party for the last two Edelbox locations.

Recommended Posts