Img 1972

Gecontroleerd licht in de Self Storage

Bij veel ondernemers in de Self Storage is nog altijd sprake van verlichting die de hele dag brandt, zeker ook gezien personeel dat in de rondte loopt. Nadat SC Solutions jaren geleden unmanned systemen in de Self Storage introduceerde, waardoor aanwezigheid van personeel op de werkvloer niet langer noodzakelijk is, kwam gelijk de vraag om lichtcontrole die enerzijds energiezuinig, maar anderzijds klantvriendelijk is

 

Energie beheer

Met de huidige energieprijzen, die hoger en hoger worden, kwam de vraag uit de markt om de verlichting in de Self Storage alleen te laten branden op momenten dat dit strikt noodzakelijk is. Hoewel hiervoor allerlei oplossingen zijn op basis van bewegingsmelders, koppelde SC Solutions de verlichting aan de toegangscontrole. Hierdoor is het mogelijk geworden om de verlichting alleen te laten branden wanneer er gasten in het gebouw zijn. Zijn er geen mensen rechtmatig in het gebouw, dan wordt de verlichting dankzij de SC-lichtschakelaar automatisch uitgeschakeld. Dit scheelt enorm in de kosten.

 

Klantvriendelijkheid

Omdat kostenbesparing niet ten koste van klanten mag gaan, is er met de SC-lichtschakelaar de mogelijkheid om een klantvriendelijk verlichtingsschema op te stellen, wederom gekoppeld aan de toegangscontrole. Komt er een huurder van een unit naar de Self Storage en opent hij daarmee rechtmatig de deur, dan gaat het verlichtingspad in werking. Alleen de gangen waar gebruik van wordt gemaakt om bij de unit te komen worden verlicht. De resterende lampen, die niet op de huurdersroute liggen, blijven uit. De huurder heeft hierdoor niet alleen voldoende licht, maar hij voelt zich welkom doordat hij naar de juiste plek wordt geleid.

 

Benieuwd naar de toepasbaarheid van de SC-lichtschakelaar in uw Self Storage filiaal? Neem dan contact op met SC Solutions BV.

Controlled light in the Self Storage

Many entrepreneurs in the Self Storage still have lighting that burns all day, especially considering staff who walk around. After SC Solutions introduced unmanned systems in self storage years ago, so that the presence of staff on the shop floor is no longer necessary, the demand for light control that is on the one hand energy efficient, but on the other hand customer-friendly.

Energy control
With the current energy prices, which are getting higher and higher, the demand came from the market to only have the lighting in the Self Storage on at times when it is strictly necessary. Although there are all kinds of solutions for this based on motion detectors, SC Solutions linked the lighting to the access control. This has made it possible to leave the lighting on only when there are guests in the building. If there are no people rightfully in the building, the lighting is automatically switched off thanks to the SC light switch. This makes a huge difference in costs.

Customer service
Because cost savings should not be at the expense of customers, the SC light switch makes it possible to draw up a customer-friendly lighting scheme, again linked to the access control. If a tenant of a unit comes to the Self Storage and opens the door lawfully, the lighting path will start working. Only the corridors that are used to get to the unit are illuminated. The remaining lamps, which are not on the tenant route, remain off. This not only gives the tenant enough light, but he feels welcome because he is guided to the right place.

 

Curious about the applicability of the SC light switch in your Self Storage branch? Please contact SC Solutions BV.

Recommended Posts