Baeken

Baeken

Placement

Baeken is a company for removals and storage spaces in Belgium. The company has its origins in Turnhout, but has expanded the Self Storage to various cities. For Baeken we were allowed to supply our access system SC Access, with keypads for access. In addition, we were allowed to install our patented Boxwatchers for unit security at a number of locations, with an administrator app for managing the branches remotely.

 

2017: Baeken Geel

2018: Baeken Brugge

2021: Baeken Tienen

2021: Baeken Turnhout 2

Customer

Baeken

Location

Tienen – Belgium

De Opslagman

Opslagman.NL

Placement

Opslagman.nl is the storage space specialist in the province of Utrecht and North Holland.

 

Over the past three years, Opslagman.NL has made a huge expansion. Existing buildings have been successfully converted to Self Storage spaces. As a company, we were allowed to supply and install our access system SC Access with keypads. In addition, we supplied camera systems and the SC app.

 

2014: Veenendaal

2015: Amerongen

2017: Utrecht

2019: Diemen

2020: Almere

2021: Zoetermeer

2021: Amsterdam

 

We are currently working hard to realize the expansion in Utrecht.

Customer

Opslagman.NL

Location

Amsterdam – The Netherlands

Placement

Keypads

Toegang geven in de Self Storage. Hoe regel ik dat?

Een Self Storage site beginnen is één ding, maar het regelen van de toegang brengt best de nodige dilemma’s met zich mee. Hoe kan je ervoor zorgen dat huurders zich eenvoudig toegang kunnen verlenen, met een systeem dat eigenlijk voor zich spreekt? Hoe zorg je ervoor dat op een vrij afgelegen locatie ongewenste gasten buiten blijven? En hoe kan je ervoor zorgen dat op
vandaalgevoelige plekken de toegang geborgd blijft? SC Solutions informeert u graag..

 

Gebruiksvriendelijk toegang verlenen

Als mensen een ruimte huren waar ze hun spullen opslaan, willen ze hier eenvoudig bij kunnen.
Iedere extra belemmering kan vervelend aanvoelen. Dit betekent dat het voor huurders belangrijk is
dat ze met één blik direct begrijpen hoe de toegang verkregen kan worden. Bij verreweg de meeste
Self Storage ondernemingen gebeurt dit met keypads. Een oplichtend scherm met pincodetableau of
een kaartlezer, waarbij een displaytekst de huurder welkom heet en aangeeft wat hij moet doen.

Keypad mogelijkheden

Omdat geen enkele locatie gelijk is, kan het nodig zijn om de keypads uit te rusten met een spiekcamera. Op deze manier kan de beheerder in beeld krijgen wie zich toegang probeert te verlenen bij de keypad. Betreft het een kwaadwillende, dan kan juist deze spiekcamera ervoor zorgen dat de kwaadwillende zijn toegangspogingen staakt.

In combinatie met het softwarepakket SC Access kunt u eenvoudig instellen welke bezoekers op welke momenten toegang hebben. Dit kan op locatieniveau, maar ook tot delen van het gebouw. Zo kunt u ervoor kiezen een keypad bij de lift te monteren, waardoor liftgebruik alleen wordt toegestaan voor gasten die ook daadwerkelijk gebruik van de lift moeten maken om bij hun opslagruimte te komen.

Vandaal bestendig

De keypads van SC Solutions hebben een gestroomlijnde roestvrijstalen frontplaat en worden geleverd met een behuizing naar keuze, welke beschikt over een grijze poedercoating finish, om zo de vandaal- en weerbestendigheid te vergroten.

 

De voordelen van de SC Solutions keypads op een rij

 • Eenvoudig en gebruiksvriendelijk
 • Duurzaam
 • Displayscherm met welkomsttekst
 • Oplichtend pincodetableau
 • Mogelijkheid voor spiekcamera
 • Vandaalbestendig
Keypadcpc5

Boxwatcher

Need extra security per storage space?

 

The need for storage space continues to grow enormously. People want more space in their home and therefore choose to store not much used materials in an external location. People with an online store do the same. Storing all things at home is very space-consuming, so if this can be done externally, this is desirable. However, there is one big disadvantage to storing things externally: you can’t see them. The Boxwatcher offers a solution here.

 
Safety
In order to get people to store their belongings externally, it is important that they are sure that their belongings can be stored clean, dry and safe. They want to be sure that their belongings are not stolen. Looking at a self storage site, it can be said that it is not always very busy with people. People store their belongings and only come to their storage room once in a while. It is precisely this tranquility in the building that is fodder for burglars. This means that access control, camera surveillance and an alarm are essential in some locations. If you look at an individual level, it is nice for people to know that the items in their own storage space are directly supervised.

Boxwatcher

SC Solutions developed the Boxwatcher especially for self-storage. A motion sensor that works on passive infrared and thus detects all movements in an individual storage space. The Boxwatcher reacts to sabotage and is integrated in the access software SC Access. This makes it possible to generate an alarm when there is movement at times when the storage space has not been opened by the tenant. This alarm can be set in three steps, with associated actions. You choose when a siren goes off, when an email is sent to the administrator and, if there is a link with an alarm system, when the control room is signaled. An employee of SC Solutions can of course advise you on this.
 
Quick installation
 
The great thing about the Boxwatcher is that it allows for quick installation. The installation of a Boxwatcher takes on average 10 times less time than the installation of a door contact. Even when a box has been rented out and access to the box cannot be obtained, the Boxwatcher can be installed quickly. The Boxwatcher thus offers a quick solution for better security.
 
The advantages of the Boxwatcher at a glance
 
 • Fast installation: 10 times faster than a door contact
 • Offers the tenant an extra feeling of safety
 • Passive infrared motion detection
 • Phased alarms
 • Extremely reliable when linked to access software
 
Sc Solutions Unmanned Self Storage Boxwatcher 300x281

Behoefte aan extra beveiliging per opslagruimte?

De behoefte aan opslagruimte neemt nog altijd enorm toe. Mensen willen meer ruimte in hun huis en kiezen daarom voor de opslag van niet veel gebruikte materialen op een externe locatie. Dit zelfde doen mensen met een webwinkel. Alle spullen thuis opslaan is erg ruimte verslindend, dus als dit extern kan, is dit wel zo gewenst. Er zit echter één groot nadeel aan het extern opslaan van spullen: je hebt er geen zicht op. De Boxwatcher biedt hierbij uitkomst.

Veiligheid

Om mensen zover te krijgen dat ze hun spullen extern opslaan, is het belangrijk dat ze er zeker van zijn dat hun spullen schoon, droog en veilig opgeborgen kunnen worden. Ze willen de zekerheid hebben dat hun spullen niet ontvreemd worden. Kijkend naar een selfstorage site kan gesteld worden dat het hier niet altijd erg druk is met mensen. Mensen slaan hun spullen op en komen slechts een enkele keer naar hun opslagruimte. Juist deze rust in het gebouw is voer voor inbrekers. Dit maakt dat toegangscontrole, cameratoezicht en een alarm op sommige locaties van essentieel belang zijn. Kijk je op individueler niveau, dan is het voor mensen prettig om te weten dat er direct toezicht is op de spullen in de eigen opslagruimte.

Boxwatcher

Speciaal voor de selfstorage ontwikkelde SC Solutions de Boxwatcher. Een bewegingssensor die werkt op passief infrarood en daarmee alle bewegingen in een individuele opslagruimte detecteert. De Boxwatcher reageert op sabotage en is geïntegreerd in de toegangssoftware SC Access. Hierdoor is het mogelijk een alarm te genereren wanneer er beweging is op momenten dat de opslagruimte niet door de huurder geopend is. Dit alarm kan in drie stappen gefaseerd worden ingesteld, met daaraan gekoppelde acties. U kiest er zelf voor wanneer een sirene afgaat, wanneer er een mail uitgaat naar de beheerder en, indien er een koppeling met een alarminstallatie is, wanneer de meldkamer wordt ingeseind. Uiteraard kan een medewerker van SC Solutions u hierbij adviseren.

Snelle installatie

Het mooie aan de Boxwatcher is dat deze een snelle installatie mogelijk maakt. De montage van een Boxwatcher neemt gemiddeld 10 keer minder tijd in beslag dan de installatie van een deurcontact. Ook wanneer een box verhuurd is en er geen toegang tot de box verkregen kan worden, is de Boxwatcher snel te installeren. Daarmee biedt de Boxwatcher een snelle oplossing voor een betere beveiliging.

De voordelen van de  Boxwatcher op een rij

 • Snelle installatie: 10 keer sneller dan een deurcontact
 • Biedt de huurder een extra veiligheidsgevoel
 • Passief infrarood bewegingsdetectie
 • Gefaseerde alarmmeldingen
 • Gekoppeld aan toegangssoftware uiterst betrouwbaar
Boxwatcher

Project: Edelbox

Project: Edelbox

 
This month SC solutions successfully completed a project in Groningen. This concerns the very special self-storage facility Edelbox, which have opted for a particularly chic house style in gold and black. Sc Solutions has equipped the entire building with unmanned access technology and security.
Thanks to the solutions of SC solutions, the storage boxes at edelbox are equipped with:
• Burglar alarm with Boxwatcher
• Accessible 24/7
• Direct access with smartphone
• 24/7 camera surveillance
 
 
 
 
 

Deze maand heeft SC solutions een project in Groningen met succes afgerond. Het gaat hier om de zeer bijzondere selfstorage faciliteit Edelbox, die hebben gekozen voor een bijzonder chique huisstijl in goud en zwart. Sc Solutions heeft hier het volledige pand voorzien van onbemande toegangstechniek en beveiliging.

Dankzij de oplossingen van SC solutions zijn de opslagboxen bij edelbox voorzien van:

 • Inbraakalarm met Boxwatcher
 • 24/7 toegankelijk
 • Direct toegang met smartphone
 • 24/7 camera bewaking
 
Img 1972

Premiere of our video Unmanned Self Storage in London!

Premiere of our video Unmanned Self Storage in London!

With proud we showed our  video Unmanned Self-Storage at Fedessa Conference & Trade Show 2019.

We also showed more of the Smart Access Unmanned Storage applications for smartphone. 

Managers and tenants manage their storage facility and box with the Smart Access Manager app or Smart Access Tenant app on their smartphones.

Smart Access Manager

The new smart access app helps managers to quickly overlook all units on their Smartphone and manage the facilities from a distance.

Smart Access Tenant

After a tenant books a storage space, he or she will receive a text message with a link to download the smart access tenant app, together with a verification code.

Thuis Manager Blue 150x150
Icon 144

Are you interested or have questions, feel open to send us a message.

French Self Storage Conference – Paris, December 6, 2019

French Self Storage Conference – Paris, December 6, 2019

SC Solutions will attend The French Self Storage Association (CISS) conference and Trade Show 2019.

We hope to meet you to there at 6th of December!

Unmanned Self-Storage

Do you have plans to automate your self-storage units? Come and visit us at the conference in paris taking place at the Pan Piper, 2-4 Impasse Lamier, 75011 Paris.

 • SC Access software
 • Smart Access Manager
 • Smart Access Tenant
 • Self-Storage Security
 • Keypads
 • Boxwatchers
 • Barriers

The FEDESSA Conference & Trade Show – Birmingham, 20 – 21 September, 2021

The Fedessa conference trade show Birmingham 20-21 september 2021

SC Solutions will attend The Fedessa conference and Trade Show 2021.

We hope to meet you to there at 20th of September!

Unmanned Self-Storage​

Do you have plans to automate your self-storage units? Come and visit us at the Hilton, Birmingham Metropole. 

 • SC Access software
 • Smart Access Manager
 • Smart Access Tenant
 • Self-Storage Security
 • Keypads
 • Boxwatchers
 • Barriers 

 

Self Storage Ill